Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu


Dálnice D5 spojila Česko se západní Evropou

  12:28aktualizováno  12:28
Novým úsekem dálnice D5 s tunelem Valík projela v pátek dopoledne první auta. Dálnice z Prahy do Rozvadova je tak kompletní. Stavěla se 29 let, měří 151 kilometrů. Zprovozněním tříapůlkilometrového úseku u Plzně došlo k propojení východoevropské dálniční sítě se západoevropskou.

INFOGRAFIKA:
Dálnice a rychlostní komunikace ve výstavbě

Během dne by měla být uvedena do provozu i poslední část navazujícího úseku v Německu - od Waidhausu k dálnici A93 Amberg-Řezno-Mnichov.

O dálnici do Plzně a Německa se začalo mluvit už ve 30. letech minulého století. Plány nejprve oddálila válka a poté politická situace v Československu. Výstavba tak začala až po dlouhých desetiletích v roce 1977.

Technicky nejzajímavějším místem nového úseku je první český dálniční tunel. Je vybaven nejmodernějšími technologiemi. Řidiče hlídá speciální radar s kamerou. I ve Valíku půjde o body.

Bezpečnost tunelu testovali záchranáři
Valík je vybaven akustickým varováním. "Požár v tunelu, opusťte tunel! There is a fire, please leave the tunnel,“ spustí alarm v případě požáru. Vozovku a úzký chodníček osvětlují speciální nouzová světla.

Valík - směr od Prahy


Nedílnou součástí zabezpečení a značení jsou i portály před a za tunelem. Dokáží včas řidiče varovat před mimořádnou situací.

Valík - místo pro svatou Barborku
Portál z rozvadovské strany.

Valík pohled od Rozvadova
Pohled do tunelu směrem od Rozvadova. Díky akomodačnímu osvětlení je pro řidiče přechod z venku do trouby tunelu bezproblémový. Automaticky regulované osvětlení reaguje na světelné podmínky venku a podle nich upravuje osvětlení uvnitř tunelu.

Valík - portál směrem od Prahy
Portál z pražské strany

Tři sta osmdesát metrů dlouhý tunel pod vrchem Valík je z 330 metrů ražený (z pražské i rozvadovské strany je vždy část hloubená), má dvě trouby se dvěma jízdními pruhy o šířce 3,75 metrů a jedním nouzovým pruhem (3,25 m). Tubusy jsou až 4,5 metru vysoké. Šířka trouby je 11,5 metru. Dílo bylo raženo novou rakouskou tunelovací metodou od východního rozvadovského portálu.

Valík - portál směrem od Prahy Valík vstupní portál Rozvadovská strana Valík - pohled směr Rozvadov
Valík před otevřením

Ačkoliv byl o tento z celkového pohledu nepatrný kousek silnice sveden urputný boj mezi ochránci přírody a stavitelem, faktem zůstává, že zásadním způsobem odlehčí Plzni i okolním vesnicím od automobilové dopravy.

Valík - proměnná LED značka
Do tunelu maximálně osmdesátkou. Nedodržení vás přijde draho (viz níže). Proměnná značka osázená diodami svítí právě ve směru, kde se pohybují vozidla.

Tunel napěchovaný českými technologiemi
Vše, včetně akomodačního osvětlení, SOS hlásek, proměnného dopravního značení, ventilace, měření oxidu uhelnatého a viditelnosti, protipožární ochrany a signalizace, kamerového dohledu s videodetekcí a měření rychlosti je ve Valíku podle dodavatelů jednotlivých technologií na nejvyšší technické úrovni.

Pro detekci lidí nebo zvířat v tunelu je dokonce využíván stejný systém jako pro sledování letišť. Veškeré technologie byly vyvinuty v Česku.

Valík - pohled směr Rozvadov
Bez aut Valík asi dlouho neuvidíte.

Bezpečnost jako na letišti
Kamerový systém je sestaven z mnoha kamer, které jsou rozmístěny po celé délce tunelu. Vychází z principu Pattern Recognition, neboli rozpoznávání obrazu (více ve Wikipedia zde).Tunel je rozdělen do několika sekcí (jízdní pruhy a odstavný pruh, chodník).

Program má v paměti uloženo, jak vypadá tunel za normálního stavu - to znamená, že ví, jak vypadá prázdný chodník a vozovka plná jedoucích aut. Jakmile dojde ke změně - na chodníku se objeví člověk, větší zvíře, nebo se na vozovce ocitne předmět - systém vyvolá alarm.

Velmi podobný postup se používá na letištích k odhalování potenciálně nebezpečných, dlouho odložených zavazadel a monitorování osob.

Valík - směr od Prahy

Fotoreportáž:

Valík - tlakové lišty na měření váhy projížějících automobilů
Tlakové lišty (Piezo snímače jsou vložené do předposlední vrstvy vozovky) na měření hmotnosti projíždějících automobilů. Ve spojení s kamerovým systémem a identifikací poznávacích značek lze bezpečně vypátrat přeložené kamiony. V pomalém pruhu jsou snímány obě nápravy vozidla najednou. V rychlém (levém) pruhu není přesnost měření tak důležitá a je zde měřena každá náprava zvlášť.

Valík - SOS hláska před tunelem u portálu Rozvadov

Valík - vybavení SOS hlásky před tunelem
SOS hláska a její vybavení v prostoru pro veřejnost před vjezdem do tunelu ze strany od Rozvadova. V samotném Valíku jsou ještě dvě takové hlásky v každé troubě. Na výjezdu a na vjezdu jsou celkem čtyři nerez SOS skříně. V žádné z nich nechybí dorozumívací zařízení s obsluhou (24 hodin denně). Jakmile se dveře SOS budky otevřou, dozví se to díky čidlu obsluha tunelu. Uvnitř hlásky je pak zabudováno ještě jedno čidlo, které potvrdí přítomnost člověka uvnitř.

Valík SOS hláska, část pro obsluhu
SOS hláska - prostor pro obsluhu.

Valík - SOS hláska uvnitř tunelu

Valík - portál směrem od Prahy
SOS hláska v tunelu. Pokud je někdo uvnitř, rozbliká se majáček na světelné značce nad vchodem a projíždějící auta jsou tak vizuálně informována o tom, že se něco děje.

Valík - detekce proudění vzduchu
Valík je vybaven čidly pro měření CO (oxidu uhelnatého) a pro zjišťování viditelnosti tj. základu dohledu (neboli takzvané opacity). To, co na snímku vypadá jako malá kamera, je ve skutečnosti čidlo pro měření rychlosti a směru proudění vzduchu v tunelu. Naproti této "kamerce" je přesně v úhlu 45 stupňů umístěno ještě jedno čidlo.

Valík - bezpečnostní výklenek a požární hydrant
Protipožární hydrant

Valík - blízká setkání třetího druhu
Blízká setkání třetího druhu nebo Lost?

Valík - kamerový systém, akomodační osvětlení
Kamerový dohled s videodetekcí, oboustranné proměnné značení a akomodační osvětlení na vjezdu do tunelu. Valík je zamýšlen pro oboustranné použití. V případě nutnosti by byla jedna trouba uzavřena a druhá by fungovala pro obousměrný provoz.

Valík - řídící systém Tecomat od firmy Teco
Srdce tunelu Valík - řídící skříň systému Tecomat. Odtud se pomocí vizualizačního systému Reliance všechny informace dostávají k obsluze tunelu i na dispečink dálniční policie (včetně vaší espezetky při překročení povolené rychlosti).

Valík - propojka mezi troubami
Tunelová propojka mezi troubami. Čidlo okamžitě dispečerovi hlásí použití průchodu.

Valík - směr od Prahy Valík - nouzové LED osvětlení chodníku Valík - nouzové LED osvětlení chodníku

Valík - bezpečnostní prvky v tunelu
Bezpečnostní značení v podobě "animovaného filmu" a nouzové osvětlení chodníku. Světlo sestává z pěti diod, z nichž čtyři bílé osvětlují část pro chodce tak, aby v ose chodníku byly minimálně dva luxy. Modrá dioda slouží jako orientační.

Valík - portál směrem od Prahy
Pokud dojde v tunelu k nadměrnému znečištění ovzduší, zapnou se ventilátory u stropu. Pokud ani toto opatření nezabere, dá obsluha tunelu pomocí světelných značek (modrá značka vpravo na fotografii) povel řidičům k vypnutí motorů. Tato situace i vzhledem k tomu, že každé auto je dnes vybaveno katalyzátorem, nastává velmi zřídka.

Valík - kamerová detekce
Kamery pro videodetekci jsou rozmístěny po celé délce tunelu ve vzdálenosti 75 metrů. Mají rozčleněný profil na jednotlivé jízdní pruhy, odstavný pruh a chodník. Systém automaticky hlásí dispečerovi každou změnu oproti normálu, což je auto v protisměru, stojící vozidlo, člověk, zvíře, předmět na vozovce apod.

Valík - tunel v nouzovém režimu, svítí pouze nouzová světla podél chodníku
Valík v případě výpadku hlavního osvětlení. Svítí pouze nouzová světla podél chodníků a značky Vypni motor.

Valík - pohled směr Rozvadov
Po celé délce v ose tunelu vede tenký kabel (takzvaný Fibro laser - více zde), který reaguje na prudké změny teploty v jakémkoliv místě. Systém slouží k detekci požáru a vyrábí jej společnost Siemens.

Valík - obousměrné proměnné značení
Kromě osvětlení, kabelu na detekci požáru a oboustranného značení (na obrázku vpravo) je pod stropem zavěšen i vyzařovací kabel pro zajištění radiového spojení v tunelu. Systém využijí zejména složky integrovaného záchranného systému (záchranka, hasiči apod.).

Valík - anténa mobilních operátorů
Ve Valíku je samozřejmě zajištěn i signál pro mobilní telefony (šedivá anténa vpravo).

Valík - bezpečnostní prvky v tunelu
Nouzové osvětlení je umístěno při zemi, aby v případě požáru kouř, šířící se tunelem a stoupající ke stropu, nezastínil světlem vyznačenou únikovou cestu.

Valík - deformační zóna před výjezdem směrem na Prahu
Deformační zóna pro spící řidiče před výjezdem z tunelu směrem na Prahu.

Dispečink dálniční policie

Valík - pracoviště dálniční policie
Zde se scházejí všechna data z Valíku. Odtud vám přijdou body za překročení rychlosti. Z tohoto místa se ale zejména dohlíží na bezpečnost v tunelu. Na stěně se zadní projekcí sledují chlapci z "Kobry 11" veškeré dění v monitorovaném úseku.

Valík - pracoviště dálniční policie Valík - pracoviště obsluhy Valík - pracoviště dálniční policie

Valík - pracoviště obsluhy
Takto vypadá výstup ze systému Reliance v praxi. Přehledně rozkreslený profil tunelu včetně tří návěstidel před a za Valíkem. Obsluha ihned vidí, zda všechny přístroje v oblasti fungují, zda je v pořádku značení apod.

Valík - pracoviště dálniční policie
Pohledy z kamer umístěných uvnitř i vně tunelu.

Valík - pokud tady bude fotka vašeho auta, připravte si peněženku
To nejlepší na závěr. Jeden z výstupů systému Tecomat - váš pokutový bloček..:-).

Autor:


Nejčtenější

Termovize: podívejte se, jak se pečou turisté na Staroměstském náměstí

Záběry z termokamery na Staroměstském náměstí

Infračervené Slow TV se vrací. Na Staroměstské náměstí v Praze jsme umístili infrakameru, která v přímém přenosu...

Tento pancíř dá tankistům pocit bezpečí a jistoty. Ale bude to stačit?

SMART PROTech na tanku Leopard 2

Německá firma IBD Deisenroth Engineering (IBD) představila prototyp balistické ochrany SMART PROTech pro obrněná...Úspěšný start. Sonda míří ke Slunci tak blízko, jako žádná předtím

Úspěšný start rakety Delta IV Heavy 12.8.2018 v 9:31 se sondou Parker Solar...

V neděli ráno se ke Slunci vydala unikátní sonda Parker Solar Probe. Měla by se přiblížit k naší hvězdě podstatně blíže...

Záhada lidských lebek na rakvi velmože rozluštěna. Může za ně tajemný řád

Hrobka Jana Jiřího ze Švamberka. Detail nepravého madla v podobě dvou železných...

Nález nepoškozené hrobky a kovové rakve významného šlechtice Jana Jiřího ze Švamberka byl sám o sám o sobě...

Sulfan jako lék? V lidských buňkách možná pomáhá zvrátit stárnutí

Klíč k procesu stárnutí tkví v DNA.

Tým vědců zkoumající jednu z příčin stárnutí oznámil úspěch, a to přímo na lidských buňkách v laboratorních podmínkách....

Další z rubriky

Srbové nemají více zločinců, jsou jen početnější, řekl válečný vyšetřovatel

Vladimír Dzuro v diskusním pořadu iDNES.cz Rozstřel. (14. května 2017)

Vladimír Dzuro byl od druhé světové války prvním kriminalistou na světě, který musel řešit proces zatýkání válečného...

Když už si myslíte, že vás nic nepřekvapí, potkáte hrající hovínko

Jsou věci, které vás nepřekvapí v tržnici nebo čínském e-shopu. Když však...

Jsou věci, které vás nepřekvapí v tržnici nebo čínském e-shopu. Když však potkáte ve vyhlášeném newyorském obchodě s...

Zaostalí Arabové měli strach ze vzdělaných židovských přistěhovalců

Demonstrace proti nové Bílé knize omezující židovskou migraci do Palestiny, 1939

Před 70 lety byl založen stát Izrael. Co vše tomuto aktu předcházelo, co vadilo Arabům na Židech vracejících se do své...

Najdete na iDNES.cz