Otevřít popis
Zavřít popis

„Prohlašuji, že jsem diplomovou práci (…) vypracovala samostatně a použila jen pramenů a literatury, které jsou citovány a uvedeny v přiloženém seznamu literatury.“


Taťána Veličková, 2005 (foto: irozhlas.cz)