Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu


IT trhy v roce 2004 - PC opět tahounem růstu

aktualizováno 
Jak budou firmy v ČR investovat do IT? Jaké vybavení již používají, které chtějí doplnit a z jakých důvodů? Jaká bude struktura investic a jak se liší od minulých let?

Společnost IDC zveřejnila prognózu, podle které i v příštích dvou letech poroste trh s osobními počítači ve dvouciferných číslech. Letošní růst by měl podle IDC dosáhnout 11,4 % (čemuž odpovídá absolutní číslo 172 milionů prodaných kusů), v roce 2005 pak 11,2 %. V následujícím období ovšem IDC očekává výraznější zpomalení až téměř recesi (3 % v roce 2008), spolu s délkou předpovědi však samozřejmě její přesnost a pravděpodobnost splnění výrazně klesá. Hlavními tahouny růstu jsou v tuto chvíli notebooky a další přenosné počítače (v USA meziroční nárůst až kolem 30 %), high-endové počítače s rychlými procesory pro firemní sektor, a akcelerující zájem o bezdrátové technologie. Obecně lze říci, že firemní sektor poroste rychleji než nákupy domácností. Co se týče jednotlivých regionů, nejblíže k recesi by měl mít trh japonský s pouze jednociferným růstem, situace v USA a v západní Evropě je srovnatelná. Tolik prognóza vývoje světového trhu s osobními počítači. 
V článku se  zamyslíme, jak budou letos nakupovat IT prostředky podniky tuzemské - a nepůjde přitom zdaleka jen o osobní počítače.

Rychlé procesory zvyšují ve firmách zájem o nákup nových PC

Česká firemní klientela plánuje v tomto roce upgrade osobních počítačů. Firemní IT pokládají z aprioritu investice do řešení systémové architektury, značné náklady si vyžádají systémy ERP a plošně bude nasazován také software pro řízení vztahu se zákazníky (CRM). Naopak téměř nikdo neplánuje nákup nových kapesních počítačů a CRT monitorů.

Společnost Markent podnikla průzkum letošních nákupních záměrů, které mají firmy působící na českém trhu. Soustředili jsme se přirozeně na investice do IT. V rámci šetření, které se provádělo mezi předplatiteli Computerworldu, byly v řadě firem osloveni pracovníci zodpovědní za oblast IT. Kromě Computerworldu na projektu spolupracovala také IBM. Respondenti průzkumu se rekrutovali z firem a organizací řady typů - finanční sektor, utility, telekomunikace, veřejná správa, školství, zdravotnictví, průmyslové podniky (především z oblasti strojírenství a potravinářství). Do průzkumu byly zahrnuty organizace lišící se velikostí (ať už posuzováno podle obratu či počtem zaměstnanců) stejně jako typem vlastnictví. Z důvodu šíře tohoto pokrytí můžeme výsledky pokládat za reprezentativní pro celý český IT trh - samozřejmě především z hlediska trendů, meziročních a mezioborových srovnání, která nás budou zajímat podstatně více než absolutní čísla.

Osobní počítače 

Podle výše uvedené prognózoy dojde ke zotavení světového trhu osobních počítačů. Jak to bude vypadat v českých firmách? PC jasně dominuje nad svými konkurenty. NetPC, NC a jiní tencí klienti jsou prakticky mrtvými technologiemi, respondenti průzkumu je nepoužívají a ani si je nehodlají pořizovat. Na pracovištích prozatím převládají PC pod 2 GHz, nově se už ale tyto typy příliš nenakupují. Předplatitelé CW chtějí letos investovat především do PC střední třídy (v rámci průzkumu definováno jako procesory 2-2,8 GHz). Kromě klientských stanic se dostáváme v rámci cyklu upgradů i do fáze obměny serverů; zde převládají a dále se budou nakupovat především jednoprocesorové stroje.
V této souvislosti snad malá odbočka. Pokud jsou ve firmách PC používána především pro práci s běžnými kancelářskými aplikacemi, pak neexistuje příliš důvodů pro koupi špičkových strojů. Analytici proto předpokládali, že hlavním tahounem růstu na poli osobních počítačů budou domácí uživatelé, kteří lepší parametry využijí především v souvislosti s digitální zábavou (počítačové hry, vypalování DVD, přehrávání videa, zpracování digitální fotografie, propojení se spotřební elektronikou...). Výsledky našeho průzkumu však ukazují, že ve výše uvedené logice je někde chyba a vyšší výkon procesorů (nebo obecněji lepší hardwarové parametry) najdou uplatnění i ve firemní sféře.
Nakupované palmtopy a PDA budou již téměř výlučně vybavené komunikačním modulem GSM. Služební mobilní telefon má v oslovených firmách přibližně 25 % zaměstnanců. (Podíl závisí na velikosti dotazovaného subjektu, služební mobilní telefony byly relativně nejrozšířenější ve firmách pod 250 a nad 1 000 zaměstnanců.) Další nákupy mobilních klientů souvisejí především s rozšiřováním podnikových aplikací o možnost přístupu touto cestou - tenkým klientem číslo jedna se tak již dnes stává mobilní telefon.

Monitory nakupované v tomto roce budou již téměř výlučně LCD (především 15''). Prodej klasických monitorů oproti loňskému roku poklesne, strmý pád zažijí především obrazovky do 17'' včetně. Zajímavé je, že předplatitelé CW ještě letos nakoupili 282 000 kusů klasických monitorů do 17'' a v porovnání s rokem 2002 zde došlo k výraznému nárůstu. Křivka však loni kulminovala a letos má mít toto číslo hodnotu již jen kolem 31 000.
Z celkového meziročního srovnání nákupů hardwaru vychází, že v roce 2004 v porovnání s loňskem mizí zájem především o kapesní počítače a o subnotebooky. PDA jako samostatná kategorie v podstatě přestává existovat a splývá s pokročilejšími přístroji GSM.
Rostou prodeje notebooků (ve světě hlavní tahoun růstu celého trhu PC, v tuzemských firmách není nárůst tak významný), zájem je o tablet PC, osobní počítače střední třídy, high-end PC (v našem průzkumu definováno jako stroje s procesorem nad 2,8 GHz) a o servery. 

IT projekty

Kromě zajištění běžného provozu firmy se v letošním roce v IT odděleních samozřejmě odehraje celá řada speciálních projektů. Pokud vybereme pouze ty, které hodlá realizovat nadpoloviční počet respondentů, dostaneme tři následující kategorie: řešení systémové architektury (plánuje 78 % dotázaných), bezpečnost a PKI (65 %) a nástroje pro řízení a tvorbu systému (57 %).
Následuje tvorba intranetů a portálů (ať už intranetových či internetových), to však plánuje už pouze menšina respondentů. Pokud se naopak zaměříme na podíl, který jednotlivé IT projekty zaujmou v celkových nákladech, pak se na první místo dostanou -vcelku očekávaně - řešení ERP. Konkrétní čísla jsou následující (vypovídací hodnotu má však samozřejmě spíše porovnání těchto hodnot mezi sebou než jejich absolutní výše).
Za řešení systémové architektury hodlají firmy zahrnuté do našeho průzkumu utratit celkem 10 600 milionů Kč, za vlastní vývoj aplikací 9 700 milionů Kč, za ERP 4 700, za intranet 4 600 milionů a za nástroje pro řízení a správu systému 4 500. V této souvislosti stojí za pozornost výrazný nárůst kategorie softwaru pro řízení vztahů se zákazníky. Kategorie CRM systémů byla dlouho pokládána spíše za něco na okraji ERP, jakýsi její doplněk - nyní do této oblasti poplynou 3 000 milionů Kč, tedy jen o polovinu méně než do vlastního ERP.
Jak už bylo naznačeno výše v souvislosti s tenkými klienty, firmy jsou dnes ochotné ve velké míře investovat do přístupu k datům pomocí mobilních zařízení. 

Co se očekává od CRM systémů

Zajímavým výsledkem našeho průzkumu se ukázala vysoká ochota k investicím do softwaru pro řízení vztahů se zákazníky. V této souvislosti stojí za pozornost závěry, k nimž dospěla analytická skupina spadající pod časopis The Economist. Časopis zjišťoval, co společnosti od nasazení CRM systémů primárně požadují. Tři čtvrtiny čekají zvýšení loajality zákazníků a získání stálých klientů, 58 % by rádo zvýšilo hodnotu, kterou získává ze stávajících zákazníků (zhruba ve smyslu, jaké další služby a zboží by se klientům ještě daly nabídnout). Třetina odpovídajících se pak domnívá, že CRM systém je prostě nutností, aby byla zajištěna potřebná úroveň služeb, především jejich konzistence. Podobně jako firma musí mít svoji webovou stránku nebo telefonní linku, dostává se - alespoň na Západě - na stejnou úroveň i CRM. Zajímavé mimochodem je, primárním přínosem systému často nebývá přímo zlepšená komunikace se zákazníky, ale spíše optimalizace vnitrofiremních procesů. Oblast CRM se tak překrývá např. s kategorií softwaru pro řízení work-flow. 

Windows a ti druzí

Jakýsi evergreen softwarového světa představuje souboj Microsoft versus ostatní. Naše šetření přitom vyznělo jasně ve prospěch Microsoftu. Z výzkumu vyplynulo, že mezi firemními předplatiteli Computerworldu de facto neexistují organizace, které by se dokázaly zcela vyhnout používání Windows na klientských počítačích. Naproti tomu Linux na straně klienta v roce 2003 používalo 45 % organizací; v roce 2001 to bylo 37 % - nárůst na desktopu tedy není nijak strmý. Na jedné straně je faktem, že své první krůčky (nejspíš právě v odděleních odpovědných za správu IT) na firemním desktopu udělal Linux už před několika lety, ovšem kompletní přechod na tuto platformu nakonec prakticky nikde podniknut nebyl. Microsoftu se naopak zdaleka ne všechny uživatele daří přesvědčit o nutnosti upgradů, řada klientů stále zůstává u Windows 98 a často používaná jsou dokonce i Windows 95 (v souvislosti se specializovanými aplikacemi pak někde i MS-DOS).
Nicméně, jak se dá čekat ve firemním sektoru, mezi klientskými Windows převládá už řada stojící na NT (NT/2000/XP Professional). Na serverové straně pak Windows používá 88 % respondentů, Linux 50 %. Zde jsou upgrady rychlejší - 18 % respondentů už přešla na Windows 2003 Server. Zajímavá situace nastala na poli kancelářského softwaru, kdy se jako velmi málo používaný ukázal OpenOffice.org/Star Office a na druhém místě za různými verzemi MS Office se umístil kancelářský balík od společnosti Software602. Předpokládali jsme, že o OpenOffice.org/Star Office provozovaný na Windows bude větší zájem, jako alternativa k Microsoftu je nicméně vnímána především česká firma Software 602 - tento stav má mj. historické příčiny.
Celkovou dominanci Microsoftu pak podtrhl fakt, že MS SQL Server vyšel z našeho průzkumu také jako nejpoužívanější databázový server. Co se týče vývojářských nástrojů, zde bylo pořadí MS SQL Server, MS Visual Studio a Delphi. Používaná vývojová prostředí svědčí o určité konzervativnosti sledovaných firem (např. nutnost zpětné kompatibility např. u aplikací používaných v průmyslových podnicích). Poněkud překvapivě působilo v našem průzkumu velmi malé zastoupení vývojových nástrojů pracujících s Javou. 

Sítě

Metalická kabeláž má už svá nejlepší léta dávnou za sebou. Co se týče investic, v letošním roce do ní účastníci našeho průzkumu hodlají investovat jen 196 milionů Kč; optické kabely vyjdou na 1 513 milionů, rychle také roste segment WLAN (922 milionů). V 55 % oslovených firem ovšem žádná bezdrátová LAN neexistuje a ani v letošním roce není její instalace plánována. WLAN podle standardu 802.11b funguje v roli přenosové vrstvy u 19 % oslovených firem. Fast Ethernet je nasazen v 67 % případů, gigabitový Ethernet pak ve 47 %.

Celkové prostředky

Celkové investice do IT budou pro letošní rok rozděleny zhruba následujícím způsobem: hardware %, software 32 % (54 % nákup nového SW, 46 % upgrady), služby 29 %. Vývoj aplikací vlastními silami je zajímavý především pro průmyslové podniky. Celkové investiční prostředky do IT v roce 2003 činily u respondentů našeho průzkumu 49 700 milionů Kč, v letošním roce se tato částka vyšplhá na 51 400 milionů Kč. Ještě důležitější než absolutní čísla jsou opět meziroční srovnání. "Na základě výsledků aktuální vlny výzkumu předpokládám, že se celkový objem investic, které bude podniková sféra v ČR věnovat na informační systémy, zvýší ve srovnání s rokem 2003 přibližně o 3 %," soudí Jiří Remr ze společnosti Markent, která celý průzkum realizovala.

Článek jsme přinesli ve spolupráci s časopisem Computerworld.

Autor:


Nejčtenější

„Tak mě zastřel!“ vykřikl ruský voják a zavraždil šestnáctiletého kluka

Vražedná zbraň. Tímto typem pistole Stečkin APS zastřelil opilý ruský voják...

„Teď v Československu platí sovětské zákony,“ řekl ruský generál vyšetřovatel Veřejné bezpečnosti, když pátrali po...

Zabil je výbuch ruského tanku v centru Prahy. KSČ ničila životy pozůstalým

Tanky typové řady T-54/55, ten blíž k fotografovi evidentně neschopný pohybu,...

Zatímco na pražské Vinohradské třídě hořel a vybuchoval tank, zmatení ruští vojáci na Václavském náměstí zahájili palbu...Horký nápoj vás ve vedru ochladí lépe, zjistili vědci. Ale má to háček

Horký nápoj v horkém létě?

Biologie lidského těla někdy funguje přesně naopak, než by člověk čekal. Příkladem je pití horkých nápojů v létě. Zní...

Připravte se na pád cen SSD disků. Mohou zlevnit na třetinu

SSD disky jsou stále levnější

Podle firmy Objective Analysis je na trhu tak velký převis nabídky NAND pamětí, které slouží k výrobě SSD disků, že...

Proč ruský tank narazil do domu v Liberci, už se nedozvíme. Zabil dva lidi

Sovětský tank narazil do podloubí domu na náměstí v Liberci. Přímo pod troskami...

Tu fotografii zná asi každý. Ruský tank naráží do podloubí na náměstí v Liberci. Lidé v panice prchají, ostatní...

Další z rubriky

Skvělý nápad zabíjí nedostatky. Osobní cloud WD není pro každého

WD MyCloud Home DUO

Vypadá jako síťové úložiště, ale ne takové, jak jej známe. WD MyCloud Home vám na doma uložené pevné disky zazálohuje...

Novinka od Nvidie vyčistí z fotek šum i zrno. Perfektně a bleskurychle

Nalevo původní zašuměný obrázek vstupující do systému, napravo umělou...

Společnost Nvidia vytrénovala umělou inteligenci tak, že dokáže vyčistit i silně zašuměný a zrnitý obrázek nebo z něj...

Zakázat, povolit, zakázat. Plány na zbraně musely znovu z internetu

Před navržením Liberatoru Defense Distributed vytvořila návrhy na výroby 3D

Soud v USA předběžným opatřením zabránil zveřejnění digitalizovaných plánů na výrobu zbraní. Dokumenty si však stačily...

Najdete na iDNES.cz