Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu


Jak se čerpají fekálie z pendolina. Fotoreportáž

aktualizováno 
Podrobně jsme prozkoumali pověstné Pendolino. Podívali jsme se pod podlahu i na střechu a byli jsme svědky vypouštění palubní toalety.

Technika kolem Pendolina - Část haly v DKV Praha pro údržbu jednotky 680 Pendolino s zařízením pro práce na střeše | foto: Rosťa Jančar, Technet.cz

Zima představuje pro všechny kolem Pendolina vždy zatěžkávací zkoušku - hlavně kvůli tajícímu sněhu, který během jízdy mezi cílovými stanicemi často opět namrzá. Přesto je z pohledu techniků údržby jednotka 680 (Pendolino) relativně příjemná záležitost.

Soupravy jezdí v určených cyklech, během kterých se počítá s pravidelnou údržbou. Výrobce přesně stanovil, jaké servisní prohlídky a postupy se mají po daném počtu ujetých kilometrů provést. Navíc chybně pracující zařízení odhalí počítače.

I. Technika Pendolina skrytá zrakům cestujících - co najdete pod vozy:

Technika kolem Pendolina
Na fotografii vidíte první nápravu čelního trakčního vozu v montážní jámě DKV Praha. V popředí  je jímka na stlačený vzduch, poté následuje nepoháněné dvojkolí a poháněné dvojkolí s převodovkou.  Úplně v předu před jímkou se nachází Dopplerův radar, za jímkou (ještě před nápravou) Eurobalisa. Obě jmenovaná zařízení patří k zařízení ERTMS. Dále vidíte podlahu přístrojové části vozu. Poháněna je vždy jen jedna náprava hnacího podvozku


1. Brzdy


a. Elektrodynamická brzda
Jako hlavní se využívá elektrodynamická brzda, která pracuje buď v rekuperačním (pouze na systému 15kV 16,7Hz) nebo odporovém režimu.  Při zpomalování je trakční motor provozován v režimu generátoru, který vyrábí elektrickou energii.  V rekuperačním režimu se vzniklá energie odvádí do troleje, v odporovém režimu se maří v odpornících, kde vzniká teplo. Brzdění je řízeno pulzním měničem. Na systémech 3kV a 25kV 50Hz se rekuperace nepoužívá, i když je technicky možná. Důvodem jsou zpětná relé umístěná v měnírnách. Tato relé jsou nastavena, tak aby odpojila měnírnu, pokud začne měnírna sloužit jako zdroj proudu. Dalším důvodem nemožnosti rekuperace je kvalita (vysoký vliv vyšších harmonických) rekuperované energie. Na síti 15kV 16,7Hz tento problém odpadá, neboť tento systém je napojen na svoji soustavu elektráren, které zajišťují dodávku trakční energie a energii z veřejné sítě odebírá pouze ve špičkách.  Elektrodynamická brzda se využívá v rozmezí rychlostí od 160 (200 v zahraničí) do 20 kilometrů za hodinu.


Technika kolem Pendolina
Na fotografii vidíte ruku strojvedoucího při přípravě na brzdění před zastavením ve stanici


b. Elektropneumatická brzda


 Technika kolem Pendolina
Zejména pro zastavení z rychlosti 20 km/h  a v případech, kdy elektrodynamická brzda už svým výkonem nepostačuje, se využívají pneumatické, vzduchem chlazené kotoučové brzdy. Tyto brzdy musí dokázat samostatně zastavit 385tunovou jednotku 680 z maximální konstrukční rychlosti 230 km/h. Na fotografii vidíte“kotoučové brzdy“ na nepoháněném dvojkolí podvozku.  Pro zajímavost, z rychlosti 160km/h zastaví vlak za použití Mg-brzdy na cca 750m


c. Střadačové a kolejnicové brzdy
Dále existují ještě dva brzdové systémy a to zajišťovací brzdy (střadačová brzda) pro zajištění vlaku proti rozjetí (podobně jako ruční brzda u auta) a elektromagnetická kolejnicová brzda jako doplněk pro nouzové zastavení. Dodavatelem brzdových zařízení je firma SAB Wabco a Knorr.

2. Pohon Pendolina

O pohon Pendolina se starají čtyři motorové vozy a to dva čelní trakční vozy 681 a 682 a dále dva vložené motorové vozy 683 a 684. Každý motorový vůz obsahuje dva trakční motory. Celkem tedy zajišťuje pohon osm asynchronních trakčních motorů výrobce Alstom Sesto typu MTA 6/550, každý má výkon 550 kW. Konstrukčně se jedná o třífázový asynchronní elektromotor s vlastní ventilací. Na jednom trakčním voze jsou vždy dva motory řazeny paralelně. Napájení zajišťuje trakční střídač.

Technika kolem Pendolina 
Disky kotoučové brzdy také najdete hnací nápravě, kde jsou na rozdíl od běžné nápravy jen dva. Uprostřed mezi disky vidíme nápravovou převodovku poháněného dvojkolí
 

Pendolino - motor
Motory jsou uloženy na příčných nosnících pomocí šroubových ocelových pružin. Točivý moment je přenášen pomocí kloubové hřídele z motoru na nápravovou převodovku s kuželovým soukolím


3. Co najdete na střeše:
Pendolino má na střeše celkem čtyři sběrače proudu. Jsou požity polopantografy firmy Schunk. Protože se skříně Pendolina při průjezdu některých zatáček naklápí, jsou polopantografy namontovány v pohyblivých konzolách, zajišťujících udržování stálé polohy vůči trolejovému drátu. Tyto konzoly jsou pevně spojeny s podvozkem.
Dále se na střeše vozů nachází výkonná klimatizace. Ve vozech (z důvodu velkých aerodynamických sil v maximální rychlosti) se nedají otevírat okna, proto je užití klimatizace nutností

Technika kolem Pendolina
 
Pro stejnosměrnou napájecí soustavu 3 kV  (severní část v ČR a SR) jsou určeny dva polopantografy. Vždy jeden z nich je umístěn na střeše čelního trakčního vozu 681 a 682 . Na fotografii je to ten vzdálenější.
Pro střídavé napětí 25 kV~50 Hz (jižní část v ČR a SR) a 15 kV~16 2/3 Hz (Rakousko a Německo) má Pendolino jeden sběrač na vloženém voze 081 a 082.
Usměrnění proudu při napájení střídavým proudem zajišťuje vstupní díl trakčního měniče

4. Co najdete pod podlahou vozů.
a. Kompresor Knorr Bremse

Technika kolem Pendolina
 
Jako zdroj stlačeného vzduchu pro všechna pneumatická zařízení, zejména brzdy,  se používají tři kompresory Knorr Bremse, které jsou umístěny na vozech 081, 082 a 084


b. Niklkadmiové akumulátory


 Technika kolem Pendolina
Pod podlahou vozu také najdete pět sad akumulátorových niklkadmiových baterií, které jsou zdrojem energie pro palubní stejnosměrnou síť o napětí 24 V. Každý akumulátor má kapacitu 750 ampérhodin. Baterie jsou dobíjeny pěti dobíječi, napájenými ze sítě 3x400 V, 50Hz


c. Olejem chlazené trakční transformátory

Technika kolem Pendolina
Technika kolem Pendolina

Pod vozy 081 a 082 najdete dva olejem chlazené trakční transformátory. Součástí transformátoru jsou i expanzní nádoby, chladiče a přepojovače napětí. Na fotografii vidíte údržbu chladiče oleje v DKV Praha


5. Co se skrývá za kryty ve vozech pro cestující:

a. Toalety aneb jak se čerpají fekálie Pendolina poprvé


Technika kolem Pendolina
Prostor toalet je řešen s elegantně s důrazem na hygienu. Na běžném WC jako na fotografii se nachází modré sáčky  na odpad a pro ně určený odpadkový koš. Dnes už nikoho neudiví toaletní papír na WC ve vlaku, ale zato mnohé překvapí hygienické krytí sedáku mísy pro jednorázové použití
 Technika kolem Pendolina

Nad prostorem pro mytí rukou se nachází počítačem ovládaná elektronika toalety včetně dávkovače tekutého mýdla a ventilátor osoušeče rukou

 Technika kolem Pendolina
Elektronika mísy na WC invalidů. A jak funguje spláchnutí vašich exkrementů aneb jak se čerpají fekálie podruhé? V míse je malé množství vody. Po vykonání vaší tělesné potřeby se nejprve relativně pomalu naplní mísa vodou téměř pod okraj. Poté následuje vakuové vysátí obsahu. Je natolik silné, že odstraní i papírové hygienické krytí mísy. Nakonec se do mísy napustí malé množství vody


b. Centrální hasící zařízení
 

Technika kolem Pendolina

V každém voze najdete velmi výrazně označené místo, na kterém se nachází přenosné hasící přístroje. Dále se v Pendolinu nachází centrální hasící přístroje pro vybraná zařízení soupravy


c. Kompenzátor
 

Technika kolem Pendolina
Na místě původně určeném pro jiný účel se nachází jeden ze dvou kompenzátorů Pendolina. Během zkoušek se zjistilo,  že jednotka 680 bez tohoto zařízení má závažné problémy s elektromagnetickou kompatibilitou (EMC). Ta se projevuje např. vybuzením kolejových relé, takže bezpečný provoz vlaku je vyloučen
 Technika kolem Pendolina
AŽD Praha ve spolupráci s firmou ELCOM začala vyvíjet tzv. kompenzátor rušivých proudů. To je zařízení, které potlačuje nežádoucí zpětné proudy

Technika kolem Pendolina
 
Ve skříni druhého kompenzátoru je také uložena tato zkratovací souprava

II. Verifikace tratí pro Pendolino

Pro jakoukoli jednotku s naklápěcí technikou se musí provést verifikace trati, která  slouží k ověření parametrů trati. Měřením se zjišťuje, zda vyhovují kolové a příčné síly při naklápění vozů.


1. Kde se naklápí skříně Pendolina

Mezi Prahou a Ostravou se naklápí skříně Pendolina v úsecích označenými rychlostníky. Ty najdete v úsecích Pečky – Česká Třebová (odbočka Parník), Třebovice v Čechách – Brno, Česká Třebová – Hoštejn, Prosenice – Ostrava – Svinov. Naklápění se využívá po celou dobu jízdy, ale jen v uvedených úsecích vede ke zvýšení rychlosti oproti vlakům s klasickými skříněmi (bez naklápění). V zatáčce tvaru písmene S můžete vidět naklápění skříní na jednom Pendolinu na obě strany. Tato místa se nachází v úseku Přelouč – Pardubice, a na několika místech v úseku Březová nad Svitavou a Brno-Židenice.


2. Proč se naklápí?

Naklápí se kvůli zvýšení pohody cestování. Naklápěním se zruší (spíše výrazně omezí) působení odstředivých sil na cestující a tak při projíždění oblouku o relativně malém poloměru při vyšší rychlosti necítíte tak výrazně odstředivou sílu.


3. Co musíte dodržet při fotografování

Pokud máte v úmyslu fotografovat zmíněné naklápění na obě strany, musíte dodržovat zásady bezpečnosti: Zejména nesmíte vstupovat do kolejiště.  Pendolino v maximální rychlosti ujede téměř 45 metrů za pouhou vteřinu. Na to, abyste jenom zaznamenali nebezpečnou situaci aniž cokoliv uděláte, potřebujete průměrně jednu sekundu. Za tuto dobu ujede jednotka 680 Pendolino délku poloviny fotbalového hřiště. Navíc České Dráhy dokáží provozovat obě koleje pro jeden směr. Domnívat se , že jedna kolej je pro jeden směr, je smrtelně nebezpečné. Stejně jako si myslet, že budete dostatečně rychlí a včas utečete.

Dále se nesmíte dotýkat se ani nepřibližovat k zařízení vysokého napětí, nesmíte poškozovat zařízení návěstní a zabezpečovací systémy. Fotografovat lze z míst veřejnosti přístupných, pozor, ale je třeba si prostudovat drážní zákon, který vyjmenovává místa veřejnosti nepřístupná.

Technika kolem Pendolina
V úsecích Petrovice u Karviné-Bohumín-Ostrava a Přerov-Břeclav ve dnech 29. 5. - 30. 6. 2006 probíhaly verifikace řady 680 s jednotkou 680.001 . Na fotografii vidíte dočasné připevnění kabelů měřících sond na skříni čelního hnacího vozu z tohoto měření. Dále vidíte pohled na odkryté ovládání spřáhla mezi reflektory a vytažené spřáhlo


Technika kolem pendolina
Technika kolem pendolina
Na fotografiích vidíte dočasné připevnění měřících sond včetně jejich ochrany pro verifikaci.

III. Technika, kterou se udržují Pendolina

Jednotky 680 se udržují v Pražském DKV, a dále v DKV Ostrava – THU Bohumín.


1. Práce na střeše v DKV Praha
 

Technika kolem Pendolina
Pro práci s polopantografy či klimatizací slouží v DKV Praha tento portálový jeřáb kombinovaný s pracovní plošinou
 Technika kolem pendolina
Na co není vhodné portálové zařízení, tam se použije tato mobilní zdvihací plošina

2. Kontrola dutých náprav

Technika kolem Pendolina
 
Po ujetí asi 150 tisíc km se v DKV Praha provádí kontrola dutých náprav. K ní slouží mobilní ultrazvukové zařízení od firmy Cegelec.  Na fotografii vidíte celkový pohled na měřící pracoviště


Technika kolem Pendolina
 Technika kolem Pendolina
Aparát měřící sondy zasunutý do nápravy
 Technika kolem Pendolina
A podle tohoto výstupu se pozná, zda je vše pořádku


3. Údržba v Bohumíně

Po ukončení jízdy vlaku v stanici Ostrava hl.n. pokračují do železniční stanice Bohumín jako soupravový vlak. Konkrétně SC 509 pokračuje jako Sv 3395 a SC 511 jako Sv 3399. Veškeré práce se provádí v noci, kdy Pendolino nevozí cestující.

a. Odsávaní fekálií

V Bohumíně Pendolina vjíždějí přímo z tratě do areálu DKV Ostrava – THU Bohumín, a to na kolej 335 „fekální“. Plánovaný pobyt na koleji 335 je 60 minut. Na této koleji se provádí také laiky neočekávaný úkon - zde se stahují data z černé skříňky jednotky 680 Pendolino do notebooku (pouze v případě bezpečnostní prohlídky)
 

Technika kolem Pendolina
Technika kolem Pendolina
Na fotografiích vidíte fekální kolej ze dvou různých pohledů. Strojvůdce musí přesně zastavit u tabule s označením 680, proto aby se mohlo manipulovat se spřáhlem Pendolina a zároveň provádět čistění.
 Konstrukce koleje umožňuje snadné provádění prací ve dvou výškových úrovních. Dole se provádí odsávání fekálií. Nahoře se čistí interiér soupravy předepsaným způsobem
 
 
Technika kolem Pendolina
Technika kolem Pendolina 
Technika kolem Pendolina

Speciálním podtlakovým odsavačem (vakuovou pumpou) se odčerpají všechny fekální jímky jednotky 680. Na fotografii vidíte jeden z odsavačů fekálií na dolním pracovišti. Dále vidíte detail odsávací hadice a místo odsávání na skříni vozu. Podobné zařízení je instalováno i v DKV Praha

Technika kolem Pendolina 
Během zimních měsíců může dojít k zamrznutí trubek s fekáliemi nebo přívodu vody. K jejich uvolnění se používá přívodu tzv. ostré páry (modrý ventil). Horní potrubí je přívod vody. Kvalitní izolace je nutností, v zimě je v Bohumíně často teplota až mínus 20 stupňů Celsia


b. Mytí 
 

Technika kolem Pendolina
Ke spřáhlu se připojí posunovací dieselová lokomotiva, která provede posun s jednotkou na kolej 337 do halového stabilního umývače (SU), kde probíhá automatický cyklus mytí skříně. Délka pobytu plánovaná v hale SU je 40 minut. Myčka neslouží pouze pro Pendolino, ale pro všechny typy osobních vozů a jednotek, jak vidíte na fotografii


c. Údržba v hale

Nakonec následuje posun s jednotkou do haly THU, pro jednotku je určena kolej 341. Zde probíhá doplnění všech vodojemů pitnou vodou, dočištění jednotky a doplnění hygienických potřeb.


 Technika kolem Pendolina
Konstrukce haly THU umožňuje podobně jako fekální kolej práci ve dvou výškových úrovních 

Technika kolem Pendolina
Konstrukce haly THU umožňuje snadnou práci na spodní části vozů, jak na fotografii demonstruje Ing. Aleš Kika z DKV Ostrava


V této hale se také provádí bezpečnostní prohlídka po ujetí 5 000 km. Tu předhlašuje strojmistr domovského DKV Praha. Zámečník a elektromechanik provádějí následující úkony:
- vizuální kontrolu pojezdu se zaměřením na nápravová ložiska, brzdové obložení,stav dvojkolí a hydraulických akčních členů
- vizuální kontrolu zařízení na střeše jednotky se zaměřením na lyžiny sběračů
- doplnění provozních náplní – písku, kapaliny do vstřikovačů a oleje do konzervátorů
- kontrolu soustavy protipožárního zařízení
V případě objednání BP je zpravidla z časových důvodů vynecháno čištění skříně.

d. Ukončení pobytu v Bohumíně

Následuje vytažení jednotky z haly pod trolejové vedení. Po odpojení posunovací lokomotivy jednotka vlastní silou zajíždí na 6. staniční kolej, kde vyčkává do odjezdu soupravy do žst. Ostrava hl. n. (Sv 3380 na SC 500 a Sv 3386 na SC 502). Jednotku udržuje „živou“ strojvedoucí DKV Ostrava, který vyčká příchodu strojvedoucího DKV Praha po odpočinku.

Poděkování: Redakce Technet.cz děkuje všem pracovníků ČD, kteří spolupracovali na vzniku této reportáže. Zejména Ing. Aleši Ondrůjovi, Ing. Michalu Šimandlovi, Ing. Aleši Kikovi a Ing. Václavovi Sosnovi.


Slovníček:
ERTMS: Evropský systém řízení železniční dopravy
DKV: depo kolejových vozidel
DKV – THU: depo kolejových vozidel – technicko-hygienická údržba
Žst: železniční stanice
SC: vlak kategorie super city
Sv: označení soupravového vlaku
Ostrá pára: pára bez příměsí vodyNejčtenější

Zabil je výbuch ruského tanku v centru Prahy. KSČ ničila životy pozůstalým

Tanky typové řady T-54/55, ten blíž k fotografovi evidentně neschopný pohybu,...

Zatímco na pražské Vinohradské třídě hořel a vybuchoval tank, zmatení ruští vojáci na Václavském náměstí zahájili palbu...

Tento pancíř dá tankistům pocit bezpečí a jistoty. Ale bude to stačit?

SMART PROTech na tanku Leopard 2

Německá firma IBD Deisenroth Engineering (IBD) představila prototyp balistické ochrany SMART PROTech pro obrněná...Úspěšný start. Sonda míří ke Slunci tak blízko, jako žádná předtím

Úspěšný start rakety Delta IV Heavy 12.8.2018 v 9:31 se sondou Parker Solar...

V neděli ráno se ke Slunci vydala unikátní sonda Parker Solar Probe. Měla by se přiblížit k naší hvězdě podstatně blíže...

Sulfan jako lék? V lidských buňkách možná pomáhá zvrátit stárnutí

Klíč k procesu stárnutí tkví v DNA.

Tým vědců zkoumající jednu z příčin stárnutí oznámil úspěch, a to přímo na lidských buňkách v laboratorních podmínkách....

V noci se dívejte na nebe. Perseidy předvedou pravidelnou podívanou

Perseidy (Irsko, 7. srpna 2009)

Ani letos nás prach z komety Swift-Tuttle nemine a zájemci, kteří vydrží dlouho do noci, se tak mohou těšit na...

Další z rubriky

Prosíme, dotýkejte se. V newyorské prodejně Samsungu si lze se vším hrát

Samsung 837 je zajímavý koncept "zážitkového centra" korejského giganta....

Samsung 837 je zajímavý koncept "zážitkového centra" společnosti Samsung. Kombinuje firemní showroom, prostor pro...

OBRAZEM: Létající unikáty v Mladé Boleslavi, přijel i prezident Masaryk

HISTORICAL AIRSHOW 2018 – 12. DOBOVÝ LETECKÝ DEN v Mladé Boleslavi

Legendární stíhačka Lockheed P-38 Lightning, dopravní Boeing 737 ultramoderní čtvrté generace a vystoupení leteckých...

OBRAZEM: Kutilové přilákali do Holešovic tisíce lidí. Přijďte také

Na pražském Výstavišti začal první ročník kutilského veletrhu pro celou rodinu...

Na pražském Výstavišti začal první ročník kutilského veletrhu pro celou rodinu Maker Faire Prague 2018. Desítky...

Najdete na iDNES.cz