Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu


Význam chybových kódů aneb když hardware nefunguje

aktualizováno 
Operační systém v sobě skrývá nejednu informaci, které lze porozumět jen s dobrou znalostí. Příkladem budiž Správce zařízení. Dostane-li se některá z komponent v PC do problému, systém o tom dá vědět určitým kódem. Ale co ono magické číslo znamená?!

Další součást, která již neodmyslitelně patří k Windows, je Správce zařízení neboli Device Manager. Jde o jakéhosi prostředníka mezi nastaveným hardwarem a jeho správou. Přes tento nástroj se provádí základní konfigurace a nastavení jednotlivých komponent, jež jsou obsaženy v počítači. Stručně řečeno - Správce zařízení se stará o detekci HW a bezproblémový chod veškerého vašeho železa v OS.

Po instalaci operačního systému na PC, by vaše první kroky měly směrovat právě sem. Jestliže totiž instalátor Windows nedokázal správně nadetekovat všechny součásti počítače, tudíž jim nepřiřadil adekvátní ovladače, musíte se o jejich instalaci postarat sami. To samé platí, chcete-li svůj systém rozšířit o nějaké další zařízení (grafickou kartu, zvukovou kartu, modem). Zjistíte-li, že i po bezproblémové instalaci přibalených ovladačů nový HW nefunguje tak, jak má, otevřete si Správce zařízení (Start - Ovládací panely - System záložka Hardware - tlačítko Správce zařízení) a nahlédněte do tajů obsaženého hardware v PC.

Správce zařízení

Pokud se objeví u nějakého zařízení chyba, označí ho Správce zařízení některým z následujích znaků:

Správce zařízeníČerný vykřičník v žlutém kruhu - upozorňuje, že zařízení má problém, ale může částečně fungovat.

Správce zařízeníČervené X - Upozorňuje, že zařízení je vypnuté, ale je fyzicky přítomné v systému a zabírá určité zdroje.

Správce zařízeníModré "i" v kruhu - indikuje, že zařízení nepoužívá automatické nastavení. Používá tedy nastavení manuální. Toto je pouze informační symbol, neindikuje problém anebo vypnuté zařízení.

Každá položka v systému má své místo právě na této kartě. Můžete si detailně prohlédnout stromovou strukturu každé komponenty. Poklepnete-li na jakoukoliv položku, objeví se před vámi její podrobná karta. V ní se nachází záložky Obecné, Ovladač a další jako je například Prostředky. Nepracuje-li tedy některá součást správně, pak ji lze manuálně dokonfigurovat v těchto záložkách. My se dnes budeme věnovat jen kartě s označením Obecné. Ta kromě nezbytných informací o zařízení (Typ zařízení, Výrobce, Umístění), podává také detailní zprávu o tom, v jakém stavu se konkrétní kousek hardwaru nachází. Problém vám ohlásí v podobě krátkého textu a čísla. Bohužel text není vždy dostačující a popis konkrétní čísla není vždy po ruce. Proto se v dněšním článku budeme snažit popsat některé z nich. Není v našich silách vysvětlit jejich možné příčiny a řešení, protože se mohou lišit PC od PC. Článek by vám měl spíše pomoci v tom, jak postupovat při problému s určitým kódem.

Správce zařízení

Kód 1
Tento kód znamená, že systém neměl šanci nakonfigurovat zařízení. Aby se vám problém podařilo vyřešit, řiďte se instrukcemi v menu Stav zařízení. Další možností je odstranění zařízení ze Správce zařízení a spuštění průvodce pro přidání hardware v ovládacím panelu. Poslední možností a jednou z nejlepších je aktualizovat ovladače zařízení.

Kód 2
V závislosti na tom, jaké zařízení nepracuje správně, můžete vidět jednu ze dvou zpráv. Tento kód znamená, že Device Loader (DevLoader) nezavedl zařízení. Pokud je tím zařízením Root Bus DevLoader (ISAPNP, PCI anebo BIOS), zobrazí se následující zpráva:

Windows could not load the driver for this device because the computer is reporting two <type> bus types. (Code 2) Contact your computer manufacturer to get an updated BIOS for your computer.

Kde <type> je ISAPNP, PCI, BIOS, EISA anebo ACPI.

Pokud zařízení není Root Bus DevLoader, zobrazí se následující zpráva:

The <type> device loader(s) for this device could not load the device driver. (Code 2) To fix this, click Update Driver to update the device driver.

Kde <type> je DevLoader jako FLOP, ESDI, SCSI a pod. Na vyřešení tohoto problému obyčejně postačí provést stejné kroky jako pro kód 1.

Kód 3
Oznamuje, že ovladač pro toto zařízení je nefunkční, nebo má systém málo paměti. Řešením je aktualizace ovladače.

Kód 4
Tento kód znamená, že *.inf soubor pro toto zařízení je nesprávný, anebo byla poškozená jeho registrační databáze. Například, *.inf soubor specifikuje pole, které by mělo být textové, ale místo toho je binární. Pokud nastane tato situace, odeberte zařízení ze systému a znovu ho přidejte. Jestliže problém přetrvává, kontaktujte výrobce hardware.

Kód 5
Nastala chyba, protože není přítomen příslušný arbitrátor. Pokud zařízení požaduje zdrojový typ, pro který neexistuje arbitrátor, zobrazí se právě tato hláška. Řešením je aktualizace ovladače.

Kód 6
Upozorňuje na konflikt mezi tímto a dalším zařízením. Na vyřešení tohoto problému se podívejte do nápovědy Windows část Troubleshooting Conflicting Hardware, anebo si přečtěte Microsoft Knowledge Base Article Q133240, který pojednává o tomto problému.

Kód 7
Pokud se objeví tento kód, neznamená to nic jiného než, že se zařízení nedá konfigurovat. Ovšem jestliže zařízení pracuje správně, není třeba nic řešit. V opačném případě odstraňtě zařízení ze systému a znovu ho přidejte pomocí Přidat hardware. Když nepomůže ani toto, zkuste aktualizovat a přeinstalovat ovladač.

Kód 8
Toto hlášení znamená, že pro zařízení nebylo možné nalézt Device Loader (DevLoader) - *.inf soubor se odkazuje na neexistující soubor. Ve většině případů pomáhá aktualizace nebo reinstalace ovladače. Pokud ne, kontaktujte výrobce. Jestliže tím problémovým DevLoaderem je přímo on sám, budete muset přeinstalovat celé Windows, protože DevLoader je zahrnutý v souboru Vmm32.vxd.

Kód 9
Záznam v registrační databázi pro toto zařízení je neplatný. Odstraňtě a znovu přidejte problémové zařízení.

Kód 10
Zařízení se nepodařilo nastartovat. Ujistěte se, že je správně připojené do systému a zda je správně zasunuté do slotu (v případě přídavné karty - AGP, PCI a další), popřípadě se podívejte,  zda jsou správně připojené kabely. Přeinstalujte ovladače těmi, které jsou určené přímo pro danný kus hardware.

Kód 11
Tento kód znamená, že v systému máte chybné zařízení. Na vyřešení tohoto problému spusťte Automaic Skip Driver ze systémových informací. Jestliže problém přetrvává, kontaktujte výrobce.

Kód 12
V tomto případě jeden z arbitrát zdrojů nefunguje korektně. Toto může nastat tehdy, jestliže je zařízení softwarově konfigurovatelné a momentálně nemá žádné zdroje (všechna se používají) anebo se volné zdroje minuly a tyto jsou používané jiným zařízením, které je nemíní uvolnit. Chcete-li vyřešit tento problém, podívejte se do nápovědy Windows část Troubleshooting Conflicting Hardware anebo do znalostní databáze Microsoft Knowledge Base Article Q133240.

Kód 13
Upozorňuje, že zařízení nefunguje kvůli problémům s ovladači. Aktualizujte ovladače.

Kód 14
Znamená, že zařízení má problém, který může být odstraněný restartem počítače. Zavřete otevřené aplikace a učiňte tak.

Kód 15
Zdroje zařízení jsou v konfliktu se zdroji jiného zařízení. Chcete-li vyřešit tento problém, koukněte se do nápovědy Windows část Troubleshooting Conflicting Hardware anebo do znalostní databáze Microsoft Knowledge Base Article Q133240.

Kód 16
Toto číslo znamená, že zařízení nebylo uplně rozpoznané. Problém lze vyřešit nastavením prostředků v záložce Prostředky.

Kód 17
Zařízení, které je v tomto případě multifunkční, nemá správný parametr *.inf soubor, respektive soubor poskytuje nesprávné informace o tom, jak přidělit zdroje podřízeným ařízením.

Kód 18
Zařízení je třeba přeinstalovat. Proveďte reinstalaci tohoto zařízení.

Kód 19
Registrační databáze vrátila neznámý výsledek. Problém vyřešte zobrazenými tipy. V nejhorším případě nastartujte systém do nouzového režimu a vyberte položku Poslední známá funkční konfigurace.

Kód 20
VxD Loader vrátil neznámý výsledek (nesedí verze ovladače s operačním systémem). Postupujte podle zobrazených tipů. Pokud to nepomůže, přeinstalujte zařízení.

Kód 21
Zařízení má problém, který se dá vyřešit restartem počítače. Učiňte tak.

Kód 22
Zařízení je vypnuté. Pokud můžete, zapněte ho.

Kód 23
Upozorňuje, že DeviceLoader zdržel start zařízení a potom se mu nepodařilo informovat Windows o tom, že je připravený spustit dané zařízení. Přeinstalujte zařízení. Pokud je problémem grafická karta, zkontrolujte nastavení pro primární adaptér v nastavení Zobrazení. Případně odstraňte všechny zařízení a restartujte Windows. Ten se pokusí o novou inicializaci ve správném pořadí.

Kód 24
Zařízení nebylo nalezeno. Zkontrolujte, jestli je fyzicky správně umístěné v systému (podobně jako v případě kódu 10). Pokud se tak stalo po zasunutí USB zařízení, podívejte se do Microsoft Knowledge Base Article Q257514.

Kód 25
Tento problém se vyskytuje při prvním a druhém startu závěrečné fáze instalace všech souborů. Jestliže se vyskytuje i nadále, jde s největší pravděpodobností o problém s nekorektní instalací ovladačů. Zkuste systém restartovat či ovladače znovu nainstalovat.

Kód 26
Ovladač pro zařízení nebyl zavedený. Může to souviset s chybou ovladačů, anebo s případem, že všechny ovladače pro toto zařízení nebyly správně nainstalované. Zkuste přeinstalovat zařízení.

Kód 27
Část registrační databáze popisující zdroje zařízení neobsahuje platné hodnoty (např. zařízení je označené jako konfigurovatelné, ale není tomu tak). V tomto případě zkuste přeinstalovat celé zařízení.

Kód 28
Zařízení nebylo kompletně nainstalováno. Obyčejně pomůže aktualizace ovladačů.

Kód 29
Zařízení bylo vypnuto, protože nepracuje správně (chyba firmwaru) anebo se nedá nastavit tak, aby pracovalo správně. S touto chybou si neporadíte. Můžete zkusit aktualizovat firmware v paměti zařízení.

Kód 30
IRQ nemůže být sdílené. Může se tak stát, pokud PCI/EISA SCSI zařízení sdílí IRQ, které je použité s ovladačem pro reálný mód (nelze změnit). Odstraňte ovladače pro reálný mód (config.sys a autoexec.bat).

Kód 31
Tento kód se objeví, pokud je zařízení závislé na fungování jiného zařízení. Obyčejně tedy stačí přiinstalovat souvísející zařízení, aktualizovat ovladače nebo se poradit s výrobcem zařízení.

Kód 32
Instalovaný disk anebo mechanika CD-ROM nebyly dostupné v době instalace ovladačů. Tato chyba se vyskytuje jen po prvním a druhém startu WIndows. Zařízení připojte.

Kód 33
Kód se obyčejně objeví při poruše danného hardware. Zařízení vyměňte za nové. 

První slušnou porcičku hlášek, které vám může sdělit Správce zařízení máme úspěšně za sebou. Některé z nich již v současných systémech nenajdete. Ale majitelům starších Windows (kteří jsou s nimi spokojeni) jednotlivé významy mohu značně pomoci při odstraňování chyb.

Autor:


Nejčtenější

Stíhačka Su-57 je podle některých ruských médií drahá a zbytečná hračka

Su-57

Ruské letectvo nenakoupí stíhačky páté generace Su-57, uvedl Vladimír Guteněv, člen expertní rady Státní dumy pro...

Jak se odhalují plagiáty? Přeházet slova nestačí, překlad ale stroj ošálí

Ctrl + C, Ctrl + V, dvě klávesové zkratky, které zná snad každý.

Nástroje na detekci opsaných pasáží mají nemalý problém. Musí porovnat odevzdanou diplomovou práci s miliony stránek už...Astronauti ohřáli Měsíc i pod povrchem. A NASA o tom ztratila záznamy

Zaprášený skafandr Harrisona Schmitta během letu Apollo 17

Detektivní pátrání po ztracených páskách pomohlo najít zatím nejlepší vysvětlení zajímavé otázky, proč v místech...

K záchraně malých fotbalistů chce miniponorkou přispět i SpaceX

SpaceX testuje v bazénu dětskou miniponorku

Kalifornská raketová společnost poslala do Thajska „miniponorku“ narychlo připravenou z dílu pro raketu Falcon 9.

Atomový řezník připravoval v SSSR půdu civilním proudovým strojům

Iljušin Il-28

Mezi významné bojové letouny studené války patří taktický bombardér Iljušin Il-28. Ten se stal prvním sovětským...

Další z rubriky

Stáhněte si zdarma: bezstarostné spojení složek a přesun aplikací

Zabezpečení

Jestliže byste rádi vykopírovali soubory vnořené do složek či je spojili, povolejte Folder Merger. V případě, že budete...

Srovnejte svůj tablet podle atomových hodin nebo se nechte uspat

Tablet pro práci i zábavu

Užitečná aplikace pomůže například s odstraněním sledovacích kódů z odkazů na webové stránky, jiná ukáže předpověď...

Tipy a triky pro Windows 10: jak nastavit období klidu nebo časovou osu

Tipy a triky pro Windows 10

Ve Windows se objevila nová funkce umožňující potlačit veškerá či vybraná hlášení systému či programů. Využijte také...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Najdete na iDNES.cz